نتایج داوری مقالات

 نویسندگان مسئول و یا ارائه کنندگان مقالات پذیرفته شده ، حداکثر تا پایان روز بیستم فروردین ماه فرصت دارند نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و ارسال تصویر فیش واریزی به دبیرخانه اجرایی اقدام نمایند. درغیراینصورت ، مقاله پذیرفته شده از برنامه کنگره حذف می گردد.


 جدول امتیاز بازآموزی گروه پزشکی 


  راهنمای تهیه و نصب پوستر


اعلام شماره حساب برای متقاضیان بازآموزی - گروه پزشکی

  شرکت کنندگان در کنگره درخصوص بلیط و اقامت می توانند از پکیج ارائه شده توسط آژانس ماه تابان شیراز (خانم محمدی) استفاده نمایند.(مشاهده پکیج). قابل ذکر است در این خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه دبیرخانه کنگره نخواهد بود.

ضمنا با همکاری سایت اقامت 24، امکان برخورداری از تخفیف بیشتر با استفاده از لینک زیر فراهم گردیده است:

https://www.eghamat24.com/rf/mpnet

 محل برگزاری کنگره - مجتمع فرهنگی،رفاهی دانشگاه شیراز 

برنامه نهایی پوسترها 

برنامه کنگره - سخنرانی ها 

Back to top