تاریخ های مهم : 

  • شروع به کار بخش دریافت خلاصه مقالات، 15 مرداد ماه 1396
  • مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 اسفند ماه 1396 (تمدید نمی شود)
  • اعلام نتایج داوری در سایت : 28 اسفند ماه 1396
  • مهلت ثبت نام نویسندگان مقالات پذیرفته شده : 20 فروردین ماه 1397
  • درج برنامه کنگره در سایت : 5 اردیبهشت ماه 1397
  • مراسم افتتاحیه وشروع به کارکنگره : 22 اردیبهشت ماه 1397

Back to top